چند نکته جالب درباره نقش جوکر در فیلم The Dark Knight