مجله بانوان

/

مذهبی

/

نمی دانم خداوندا... دلنوشته

[ زیباترین دلنوشته ها, دلنوشته های قشنگ, دلنوشته های خدایی, دلنوشته جدید, دلنوشته برای خدا, دلنوشته های جدید, دلنوشته زیبا, درد و دل با خدا, دلنوشته های زیبا, دلنوشته های دلنشین, آرامش سبز, زیباترین دلنوشته ها،دلنوشته های قشنگ, دلنوشته هایی برای خدا, دلنوشته جدید،دلنوشته های جدید،دلنوشته های خدایی, دلنوشته زیبا،دلنوشته برای خدا, دلنوشته های دلنشین،دلنوشته های زیبا, دلنوشته, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

دلنوشته,دلنوشته های دلنشین,دلنوشته های زیبا

دلنوشته برای خدا


نمی دانم خداوندا…
در این وادی که عالم سر خوش است و دلخوش است و جای خوش دارد...
کدامین حالت و حال و دل عالم نصیب خویشتن سازم.
نمی دانم خداوندا ...

به جان لاله های پاک و والایت نمی دانم
دگر سیرم خداوندا…
دگر گیجم خداوندا…
خداوندا تو راهم ده ...
پناهم ده …

---------------------------------
بارالها
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم
چه برانی، چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی…منبع: 20tayi.ir

منبع