مجله بانوان

/

مد

/

روش های بستن شال پتویی

[ بستن انواع شال و روسری, اصولی برای بستن شال پتویی, روش های بستن شال پتویی, آموزش تصویری شال پتویی, درست کردن شنل کمربندی با شال پتویی, شنل کمربندی, آشنایی با بستن انواع روسری پتویی, بستن شال و روسری های زمستانی, بافت شال پتویی, بستن تصویری شال پتویی, انواع بستن روسری پتویی, تکنیک های بستن روسری پتویی, نحوه بستن روسری های بزرگ, مدل های بستن شال, روش های بستن شال پتویی اصولی برای بستن شال پتویی بستن انواع شال و روسری, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

بستن انواع شال و روسری, مدل های بستن شال

روش های بستن شال پتویی

همیشه از سرمای زمستان بدم می آمد. حتی پاییز را هم دوست نداشتم چون با تمام شدن آن زمستان و سرمای آن شروع می شود. اما از زمانیکه از شال پتویی استفاده می کنم و آن را به خودم میپیچم نظرم نسبت به سرمای زمستان کاملا تغییر کرده است. چون هیچ سرمایی را احساس نمی کنم. مهمتر از همه این ها اینکه یک لباس زمستانی بسیار شیک و ساده و زیباست به شرطی که نحوه بستن آن را بلد باشید. در اینجا چند روش بسیار ساده به شما آموزش می دهم.

1) مدل شنل کمربندی

ابتدا شال را به شکل مثلث تا کنید. سپس آن را روی شانه هایتان بیندازید. در مرحله آخر کمربند را به دور آن ببندید.

روش های بستن شال پتویی,اصولی برای بستن شال پتویی

با شال پتویی شنل کمربندی درست کنید

2) مدل تک گره ای

شال را به شکل مثلث تا کنید آن را دور گردنتان بیندازید آن را دور گردن بپیچانید انتهای دوطرف شال را گرفته انتهای دوطرف شال را به هم گره بزنید. این هم از مدل تک گره ای

آموزش تصویری شال پتویی, بستن تصویری شال پتویی

مدل تک گره ای

3) مدل غربی

شال را به شکل مثلث تا کنید آن را دور گردنتان بیندازید آن را دور گردن بپیچانید دو طرف آن را گرفته و به هم گره بزنید مطمئن شوید که مرتب است روش های بستن شال پتویی آن قسمت مثلثی را بیرون بکشید این هم از مدل غربی

بافت شال پتویی,بستن شال و روسری های زمستانی مدل های بستن شال, نحوه بستن روسری های بزرگ

در مدل غربی قسمت مثلثی را بیرون بکشید

4) مدل بافته

همانند روش های قبلی ابتدا آن را به شکل مثلث تا کرده به دور گردن انداخته و دور گردن بپیچانید.

دو طرف قسمت مثلثی را گرفته و یک سوراخ ایجاد کنید یکی از قسمت های انتهای شال را گرفته و از رو داخل قسمت مثلثی قرار دهید سمت دیگر انتهای شال را گرفته و از زیر داخل قسمت مثلثی قرار دهید این هم از مدل بافته.

اصولی برای بستن شال پتویی,بستن انواع شال و روسری

مدل بافته شال پتویی

5) مدل شال

در این مدل ابتدا در خارج از مرکز شال قرار بگیرید آن قسمت بلند شال را روی شانه دیگر بیندازید.

درست کردن شنل کمربندی با شال پتویی, آموزش تصویری شال پتویی

قسمت بلند شال را روی شانه دیگر بیندازید

6) مدل کلاسیک

دو طرف شال را گرفته و یک قسمت را بلندتر از طرف دیگر کنید آن قسمت بلندتر را روی شانه دیگرتان بیندازید و آن را دور گردن بپیچانید.

بستن تصویری شال پتویی,بافت شال پتویی

در مدل کلاسیک آن را دور گردن بپیچانید

7) مدل فورچن کوکی

همانند مدل های قبلی ابتدا آن را به شکل مثلث تا کنید، سپس دور گردن بپیچانید به طوری که مثلث آن جلو بیفتد یکی از دنباله های شال را داخل مثلث کنید دنباله دیگر آن را گرفته و همانند قبلی داخل مثلث کنید.

بافت شال پتویی,اصولی برای بستن شال پتویی

در مدل فورچن کوکی ابتدا آن را به شکل مثلث تا کنید

8) مدل بلاگر

شال را به شکل مثلث تاکرده و دو طرف انتهایی آن را بگیرید آن را روی شانه ها بیندازید به طوری که شکل مثلثی آن جلو بیفتد و دو طرف انتهای شال را گرفته و ضربدری دور گردن بپیچانید به همین سادگی.

بستن شال و روسری های زمستانی,روش های بستن شال پتویی

در مدل بلاگر دو طرف انتهای شال را گرفته و ضربدری دور گردن بپیچانید

9) مدل شیکاگو

شال را همانند تصویر بالا در دست بگیرید آن را تا کرده و پشت گردن بگیرید. حالا دو طرف را به جلو آورده و یک طرف را داخل طرف دیگر قرار دهید.

بستن انواع شال و روسری, مدل های بستن شال

این هم یک مدل ساده دیگر

منبع : bedunim.ir