مجله بانوان

/

سرگرمی

/

آیا می توانیم بعد از رکوع ذکر سمع الله لمن حمده را در حال حرکت بگوییم

[ احکام نماز خواندن, احکام و آداب نماز, احکام نماز, ذکرهای نماز, گفتن سمع الله لمن حمده در حین حرکت, زمان گفتن ذکر سمع الله لمن حمده, احکام نماز خواندن،احکام دینی, نماز خواندن, ذکرهای نماز،احکام نماز, احکام دینی, گفتن سمع الله لمن حمده در حین حرکت،احکام و آداب نماز،زمان گفتن ذکر سمع الله لمن حمده, ذکر سمع الله لمن حمده, ذکر بعد از رکوع, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

ذکر بعد از رکوع,احکام نماز,نماز خواندناحکام نماز

پرسش
با توجه به اینکه در نماز، فقط ذکر «بحول لله» را میتوان در حال حرکت گفت، و همچنین ذکر «الله اکبر» را به نیت مطلق ذکر، آیا می توان ذکر «سمع الله لمن حمده» را نیز مثل الله اکبر به نیت مطلق ذکر، در حرکت بگوییم؟

پاسخ اجمالی
در نماز، ذکرهاى واجب و مستحب را باید در حالی گفت که بدن بى حرکت باشد،[1] ولی اگر نمازگزار ذکری مانند «سمع الله لمن حمده» را به نیت مطلق ذکر،[2] در حال حرکت بگوید، اشکال ندارد.


ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.


حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اشکالی ندارد.


حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
مانعی ندارد.


حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
گفتن ذکر «سمع الله لمن حمده» به نیت ذکر مطلق (ذکری که به طور خاص در آن قسمت از نماز وارد نشده است) در حال حرکت اشکال ندارد.

----------------------------------
پی نوشت
[1]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک: نمایه 84981 (حرکت بدن هنگام گفتن ذکر واجب و مستحبی).
[2]. یعنی گفتن ذکر به این نیت که به طور خاص در قسمتی از نماز سفارش نشده است.

منبع: islamquest.net