مجله بانوان

/

مذهبی

/

برای هرحاجتی به کدام یک از معصومین ع باید متوسل شویم

[ حاجت گرفتن از امامان, متوسل شدن به ائمه, توسل به ائمه, روش برآورده شدن حاجات, برآورده شدن حاجات, گرفتن حاجت, گرفتن حاجت،برآورده شدن حاجات،روش برآورده شدن حاجات, توسل به امامان برای گرفتن حاجت, توسل به ائمه،متوسل شدن به ائمه،حاجت گرفتن از امامان, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

توسل به ائمه,متوسل شدن به ائمه,حاجت گرفتن از امامان برآورده شدن حاجات با توسل به معصومین ائمّه معصومین علیهم السّلام هر چند که هر یک از آنها در تمامی حوائج بندگان خدا وسیله اند ولی هر یک از آنها را خصوصیتی برای پاره ای از حوائج بالأخص می باشد؛ این خصوصیت کدامست؟ و چه ساعاتی و ایامی برای توسل مناسبتر است؟

خصوصیت هر یک از معصومین علیهم السّلام در بر آورده شدن حاجات:1- رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و دختر گرامی او علیها السّلام و دو سبط ارجمند او علیهما السّلام را خصوصیتی در حوائج متعلّقه به تحصیل طاعت و رضوان خدای جلّ جلاله2- برای امیرالمۆمنین علیه السّلام اختصاص در انتقام از دشمنان و کفایت شرّ ستمکاران3- برای امام سجّاد علیه السّلام در جور پادشاهان و وسوسه ی شیاطین4- برای امام باقر و امام صادق علیهما السّلام در فریاد رسی بر امر آخرت5- برای امام کاظم علیه السّلام در ترس از ناخوشی ها و بیماری ها و دردها6- برای امام رضا علیه السّلام در نجات از هول و بیم سفرهای دریاها و صحراها و بیابان ها7- برای امام جواد علیه السّلام در وسعت زندگی و بی نیازی از مردم8- برای امام هادی علیه السّلام در بر آورده شدن مستحبّات و نیکی به برادران و کامل شدن طاعات9- برای امام عسکری علیه السّلام در اعانت بر امر آخرت10- برای ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام مهدی علیه السّلام در تمامی حاجات و نیازمندی ها و غیر آنها هر آنچه نام حاجت بر آن اطلاق شود، اختصاص و خصوصیتی می باشد.

منبع: aghigh.ir