مجله بانوان

/

مذهبی

/

نماز سلمان فارسی

[ نماز سلمان در آخر رجب, نماز سلمان در نیمه رجب, نماز سلمان, نماز سلمان فارسی در ماه رجب, نماز سلمان فارسی, طریقه خواندن نماز سلمان, فضیلت نماز سلمان, نماز سلمان در ماه رجب, نماز سلمان در نیمه رجب نماز سلمان در آخر رجب نماز سلمان, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

فضیلت نماز سلمان,طریقه خواندن نماز سلمان

نماز سلمان، نمازی مستحبی است که سی رکعت دارد

نماز سلمان، نمازی مستحبی است که سی رکعت دارد و در سه وقت اول، نیمه و آخر رجب هر بار ده رکعت گزارده می شود. بنابر روایات، پیامبر (ص) این نماز به سلمان فارسی آموزش داده است و فضایل بسیاری برای آن ذکر کرده است. شیخ طوسی این نماز را در مصباح المتهجد ذکر کرده است.از سلمان فارسی نقل شده است که در آخر ماه جمادی الآخر خدمت پیامبر اسلام رسید. پیامبر فرمود ای سلمان تو از ما اهل بیتی و آنگاه از فضائل این نماز برای سلمان گفت. سلمان از پیامبر چگونگی نماز را می پرسد و پیامبر پاسخ می دهد. سلمان به سجده می افتد و به خاطر شنیدن این حدیث شکر می گوید. طوسی در مصباح المتهجد (کتاب)[1]، علامه مجلسی در زاد المعاد (کتاب)[2] و شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان (کتاب)[3] این نماز را در اعمال ماه رجب ذکر کرده اند.


چگونگی خواندن نماز سلمان
این نماز سی رکعت است که در اول رجب، نیمه رجب و آخر رجب خوانده می شود.ده رکعت اول رجب: در اول رجب، ده رکعت خوانده می شود. در هر رکعت یک سوره حمد و سه بار سوره توحید و سه بار سوره کافرون خوانده می شود. پس از سلام، نمازگزار دست ها بلند می کند و می گوید:«لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شی ء قدیر اللهم لا مانع لما أعطیت و لا معطی لما منعت و لا ینفع ذا الجد منک الجد». پس از دعا صورت را با دست ها مسح می کند. ده رکعت نیمه رجب: همانند ده رکعت نخستین است و پس از سلام، با بلندکردن دست ها این دعا را می خواند:«لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شی ء قدیر إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا.»و با دست ها صورت را مسح می کند.ده رکعت آخر رجب: در هر رکعت یک حمد و سه بار توحید و سه بار سوره کافرون را می خواند. پس از سلام، دست ها را بالا برده و دعا می کند:«لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شی ء قدیر و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.»و دست ها را به صورت می کشد و حاجت خویش را درخواست می کند.فضیلت نماز سلمان
پیامبر دربارهٔ این نماز به سلمان می گوید هیچ مؤمنی این نماز را نمی گزارد مگر اینکه همهٔ گناهان صغیره و کبیره اش محو می شود، اجر کسی که همه ماه رجب را روزه گرفته است، می برد، تا سال پیش رو در نزد خدا از نمازگزاران نوشته می شود و هر روز برایش عمل شهیدی از شهدای بدر نوشته می شود و در برابر هر روز که روزه بگیرد، عبادت یک سال نگاشته می شود و هزار درجه بالا می رود و اگر همه ماه را روزه بگیرد، خداوند او را از آتش نجات می دهد و بهشت را بر او واجب می گرداند. پیامبر این نماز را نشانه فارق میان مؤمنان و منافقان می شمرد و منافقان این نماز را نمی گزارند.پیامبر پس از تعلیم نماز به سلمان می گوید: نمازگزار خواسته اش را بخواهد، دعایش مستجاب خواهد شد و میان او و جهنم هفت خندق فاصله می شود که هر یک به وسعت فاصله میان آسمان و زمین است و در برابر هر رکعت، هزارهزار رکعت حساب می شود و برائت از آتش و گذر از صراط برای او نوشته می شود.


پانویس
طوسی، مصباح المتهجد، اعمال رجب، 1411ق، فصل: فی الزیادات فی أعمال رجب.
مجلسی، زاد المعاد، الباب الاول فی فضیلة و أعمال شهر رجب المبارک، 1423ق، الفصل الرابع فی بیان أعمال اللیلة الأولى و الیوم الأول حتى الیوم الخامس عشر.

منبع:fa.wikishia.ne