مجله بانوان

/

سرگرمی

/

برو خدا رو شکر کن که چوپانی شعر طنز

[ شعر طنز سیاسی, فرزندان نمایندگان, چوپان بودن فرزند نماینده مجلس, شغل فرزندان نمایندگان, مطالب طنز و خنده دار, شعر طنز, برو خدا رو شکر کن که چوپانی, شعر طنز سیاسی جدید, شعر طنز خنده دار, شعر طنز اجتماعی, چوپان بودن فرزند نماینده مجلس فرزندان نمایندگان شعر طنز سیاسی, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

فرزندان نمایندگان, شعر طنز سیاسی

شعر طنز خنده دار

در حاشیه کمپین جنجالی «فرزندت کجاست؟» و توضیحات یکی از نمایندگان مجلس درخصوص چوپان بودن پسرش، مجید مرسلی این شعر طنز را منتشر کرد.

گر چه من صاحب منصب شده و مسئولم

دائما بین سران می روم و می لولم

منصب مرتفع و کرسی عالی دارم

در همین حوزه زمانی است که من مشغولم

لیک بیچاره ام و مفلس و نادار و ضعیف

غالبا در همه احوال ببین بی پولم

دخترانم همگی خانه نشینند ولی...

پسران نیز که در واقع همین اند ولی...

یکی از گل پسران رفته و چوپان شده است

همنشین با بز و بزغاله و میشان شده است

می رود اول صبحی پی گله به چرا

می زند غر که پدر جان تو بگو پس که چرا؟!

پدرت صاحب یک منصب عالی باشد

منصبی شیک و تمیز و متعالی باشد

بزند از بد ایام تو چوپان بشوی

دائما راهی صحرا و بیابان بشوی

گفتمش اینکه: پسر جان تو چرا می نالی؟

از چه بابت تو چنین غم زده و بد حالی؟!

برو و شکر خدا کن که تو چوپان هستی

باز مشغولی و دارای کمی نان هستی

بنگر کل پسرهای سران بیکارند

همگی بر سر بابا ننه شان سربارند

شغل خوبی است عزیزم برو و خر بچران

بیش از این نیز خودت را ننمایی نگران!

الغرض اینکه در این مدت طولانی کار

جز به خدمت نشده چیز دگر مقبولم

چون سعات شده و خادم ملت هستم

از همین منصب معمولی خود شنگولم

ای خدا مرحمتی کرده و عذرم بپذیر

که در این آخر عمری نکنی معزولم

منبع:khabaronline.ir