مجله بانوان

/

سلامت

/

پیاده روی خلاقیت را افزایش می دهد

[ سرعت پیاده روی, بهترین مکان برای پیاده روی, کفش مناسب پیاده روی, نحوه انجام پیاده روی, ورزش همگانی, نحوه پیاده روی, فواید پیاده روی, پیاده روی, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

فواید پیاده روی

پیاده روی می تواند بر خلاقیت افراد تاثیر مثبت داشته باشد

مطالعات جدید در دانشگاه استنفورد نشان داده است که پیاده روی می تواند بر خلاقیت افراد تاثیر مثبت داشته باشد.

به نقل از My fitness pal، بررسی های اخیر نشان داده است که پیاده روی سلامت ذهنی را افزایش می دهد و بر خلاقیت تاثیر مثبت دارد.

اگر در حل یک مشکل توانایی کافی ندارید، می توانید پیاده روی کنید.

به جای نشستن کمی راه بروید تا خلاقیت شما افزایش پیدا کند.

بررسی ها نشان داده است که پیاده روی برای داشتن این تاثیر حتما نباید در فضای باز انجام شود و می توان آن را در فضای بسته نیز انجام داد.

پیش از این نیز مشخص شده بود که پیاده روی باعث بهتر شدن حافظه و تمرکز می شود.

منبع: ایسنا