مجله بانوان

/

سرگرمی

/

نمازهایی که بر انسان واجب است

[ نماز های واجب کدامند, طریقه خواندن نماز های واجب, نماز های واجب, نماز های واجب چیست, احکام نماز های واجب, نماز های واجب چند رکعت است, طریقه خواندن نماز های واجب نماز های واجب کدامند نماز های واجب, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

نماز های واجب کدامند

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است

در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب است که می توانید آن ها را در زیر ببینید.


نمازهایی که بر انسان واجب است
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از:


1- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.


2- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و ... واجب مى شود.


3- نماز میّت: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند.


4- نماز طواف واجب خانه کعبه.


5- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب است.


6- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى شود.


======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، م 542
توضیح المسائل مراجع، م مابین دو مساله 727 و 728
توضیح المسائل مراجع، م

منبع:afkarnews.ir