مجله بانوان

/

مذهبی

/

کریمی غیر تو یا رب نباشد...

[ مناجات با خدا در سحر ماه رمضان, شعر درمورد ماه رمضان, نیایش با خدا, متن درباره سحر ماه رمضان, مناجات با خدا در ماه رمضان, متن ادبی درباره ماه رمضان, راز و نیاز با خدا, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

راز و نیاز با خدا,نیایش با خدا در ماه رمضان,عکس ماه رمضان

مناجات با خدا


سحر هنگامه راز و نیاز است
سحر میخانه دلدار باز استسحر جود و کرم بسیار دارد
سحر بوی خوش دلدار داردسحر مهمانی خاص الهی است
سحر وقت گذار از روسیاهی استسحر آمد دلم فریاد دارد
کریمی کو که ما را یاد آردکریمی کو که دست ما بگیرد
گدا را با همه جرمش پذیردکریمی کو که گردد میزبانم
که من مرغ شب بی آشیانمکریمی غیر تو یا رب نباشد
به جز نام توأم بر لب نباشدبزرگی کن کرم بنما به حالم
ببین افسرده و بشکسته بالمبیا جانی بده بر قلب خسته
بنه مرهم بر این بال شکستهمرا آماده پرواز بنما
مرا با دلبرم همراز بنماکرم بر مضطری کن یا الهی
بیا و دلبری کن یا الهیپناهی بر گدا جز این حرم نیست
تو که رسمت به جز لطف و کرم نیستمرا امشب دگر کن میهمانت
مرا ساکن نما در آستانتمرا دیگر ز غیر خود جدا کن
خدایا دیر شد ما را صدا کن

منبع: maadehin.ir