مجله بانوان

/

مذهبی

/

از زبان ائمه ع بهترین زمان برای دعا کردن چه زمانی است

[ هترین زمان استجابت دعا, استجابت دعا, اجابت دعا, زمان اجابت دعا, زمان دعا کردن, بهترین زمان برای دعا کردن, دعا کردن, دعا کردن،بهترین زمان برای دعا کردن،زمان دعا کردن،زمان اجابت دعا،بهترین زمان برای دعا کردن،اجابت دعا،استجابت دعا،بهترین زمان استجابت دعا, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

بهترین زمان برای دعا کردن

بهترین زمان برای دعا کردن

امام صادق(ع): بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.
بهترین زمان برای دعا کردن از زبان ائمه معصومین(ع)امام باقر(ع): همین که شب جمعه فرارسید خداوند عزّوجلّ می فرماید: آیا دعاکننده ای هست که جوابش دهم. آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را، آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم.پیامبر اکرم(ع): بهترین وقت دعا سحرگاهان است.امام صادق(ع): دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.پیامبر اکرم(ع): به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب.گفتم: شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود: هر شب.امام صادق (ع) : سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است.
1ـ بعد از نماز واجب
2ـ هنگام آمدن باران
3ـ هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

منبع: afkarnews.ir